Brønnøy voksenopplæring

Nytt bygg for voksenopplæring.

10.06.202115:52 Viktor Håkonsen

Består av undervisningsrom, grupperom, arbeidsrom, kontorer og personalrom for ansatte. I tillegg kantine og auditorium. Brukes til undervisning og utleievirksomhet for kurs og konferanser.

Lektepanel som utvendig kledning.

Nybygget ligger inntil det storslåtte og karakteristiske gamle Folkeskolebygget

Tiltakshaver: Brønnøy kommune 
Bruttoareal: 1.332 m2 
Byggeår: 2008 - 2009 
Prosjektansvarlig: Siv ark MNAL Johnny Kristensen 

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox