Grensen

Nytt boliganlegg i Bodø sentrum med 30 selveierleiligheter over4 etasjer i varierende størrelser samt parkeringsanlegg i kjeller.

Anlegget er delt inn i 3 bygningsvolumer. Denne oppdeling og formspråket tar utgangspunkt i og reflekterer eldre eneboliger i kvartalet.

Utomhusanlegg med veier, stier, beplantning og lekeplass er utformet for å legge til rette for variert bruk/aktiviteter og opplevelse

Fasadene er kled i hvit teglstein og Rheinzink båndtekking

Tiltakshaver: Grensen Utbygging AS
Bruttoareal: 5000 m2 inkl p-kjeller
Bygging: 2014-
Prosjektansvarlig: Sivilarkitekt MNAL Richard Barriteau
Medarbeidere: Stian Ramseng, Sivilarkitekt MNAL Johnny Kristensen