Ibestad skole

Ny 1-10 skole Ibestad kommune

  • Tiltakshaver: Ibestad kommune
  • Størrelse: ca 2.700 m2 brutto
  • Byggestart: Vinter 2015
  • Ferdig: Vår 2016

Prosjektansvarlig: Siv ark MNAL Johnny Kristensen / Siv ark MNAL Richard Barriteau