Bolig Skeiddalen, Bodø

Ny enebolig på langstrakt tomt ved Bodøelva.

  • Tiltakshaver: Astrid Nordahl og Randulf Kristiansen
  • Størrelse: 230 m2 brutto medregnet garasje
  • Ferdig: 2014
  • Prosjektansvarlig: Siv ark MNAL Johnny Kristensen
  • Foto: Engmark Fotografi AS v / Raymond Engmark