Risøyhamn skole

Risøyhamn skole Andøy kommune

Risøyhamn 1-10 skole

  • Ny grunnskole i tilknytning til eksisterende gymnastikkbygg og svømmehall
  • Tiltakshaver: Andøy kommune
  • Størrelse: 3.500 m2 brutto
  • Byggestart: sommer 2016
  • Prosjektansvarlig: Siv ark MNAL Johnny Kristensen / Siv ark MNAL Richard Barriteau
  • Medarbeider: Arkitektstudent Hanne B. Siiri
  • 3D-visualisering: NORCAD AS v/ Stian Ramseng