Sølvsuper

Nytt 4 etasje helse og velferds senter med 74 sykehjemsplasser og 6 institusjonsplasser for barn/unge.

Boenhetene er organisert rundt en hage. De består av 7 bogrupper med 10 og 11 beboerrom. Hver bogruppe har egen stue mens to og to bogrupper deler felles kjøkken og spiserom. Bygget inneholder også dagsenter, aktivitetsrom, cafe, frisør, legekontor, treningsrom, garderober, personalrom, vaskeri og parkeringsanlegg i kjeller. Ved siden å gi tilbud som sykehjem og dagsenter skal det også være et senter for nærmiljøet. Fasadene er kled i hvit teglstein og Rheinzink båndtekking.

Tiltakshaver: Bodø kommune Eiendomskontoret
Bruttoareal: 11 400 m2 inkl p-kjeller
Bygging: 2010-2013
Prosjektansvarlige: Sivilarkitekt MNAL Richard Barriteau, Sivilarkitekt MNAL Johnny Kristensen
Medarbeidere: Stian Ramseng, Blanca Murcia, Helena Pettersson