Fredensborgveien 79

Tilbygg "Svenskhus" i Bodø sentrum

Byggeår: 2005

Tiltakshaver: Bente L Jensen / Monica Thorbergsen

Prosjektansvarlig: Siv ark MNAL Johnny Kristensen

Prosjektet er et tilbygg til et såkalt Svenskhus i Bodø sentrum. Svenskhusene ble gitt som hjelp fra Sverige til gjennoppbyggingen etter bobinga av Bodø i 1940. For å bevare strøkets karakter er det laget en reguleringsplan som gir strenge krav til hvordan bebyggelsen kan påbygges. De opprinnelige leilighetene er små og uhensiktsmessige etter dagens krav. Påbyggingskonseptet er utformet i samråd med byplankontoret og byggesaksavdelinga i Bodø kommune.