Hunstad kirke

Ny sognekirke med 500 sitteplasser.

En av få kirker i Norge hvor bygget er integrert i et bygningskompleks. Hunstad senter inneholder i tillegg til kirke også ungdomsskole, bibliotek, kafe og fritidssenter for bydelen.

Det opprinnelige forretningstorget er bygget om til kirkerom. Taket av betongelementer er fjernet. Ny bærekonstruksjon av limtre er reist på eksisterende betongkonstruksjon. Dette for å få nok høyde og dagslys til å bli et kirkerom. Nordvestre del er totalrenovert og tatt i bruk som menighetssal, kontorer, møterom, kjøkken, og garderober for kirkens ansatte.

Kirkerommet har innvendige veggkledning av perforerte gipsplater for å regulere akustikken. På podium og gulv på galleriet er det parkett av ask. Gulvet ellers er keramiske fliser. Utvendig tak og fasader er kledd med hvit båndtekking av aluminium. Tårn har innvendig samme materiale. På plassen foran hovedinngangen er det beleggstein av skifer, brostein og granittheller som markering av felt mot kirkedøren.

U2 ARKITEKTER har også designet liturgiske møbler; alter, prekestol, døpefont, kneleskammel, bord og styrepult for kirketjener.

Liturgiske møbler er bygget av laminert bøk med behandlet med hvitpigmentert lakk. De viktigste objektene har en stripe av rustfritt stål innfelt. I bordplata til alteret er det innfelt en boks for I-pad / nettbrett for å styre lys, lyd og prosjektor herfra. Dette som et apropos til middelalderkirker hvor det ofte var innfelt et skrin med relikvier i alteret.

Tiltakshaver: Bodø kommune Eiendomskontoret/Bodø kirkelige fellesråd
Bruttoareal: 2.200 m2 inkl p-kjeller
Bygging: 2013
Prosjektansvarlig: Sivilarkitekt  MNAL Johnny Kristensen
Medarbeidere: Stian Ramseng, Blanca Murcia
Utsmykning/altertavle: Billedkunstner Tor Lindrupsen