Kirke Tana bruk

Arkitektkonkurranse september 2014

11.06.202108:22 Viktor Håkonsen

Prosjektansvarlige: Siv ark MNAL Johnny Kristensen / Siv ark MNAL Ricard Barriteau

Medarbeider: Arkitektstudent Hanne B Siiri

3D Visualisering: Stian Ramseng / Erik Andersen

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox