Korttidsenhet rus, Nordlandsykehuset

Ombygging ag renovering av en tidligere psykiatrisk sengepost til en moderne kortidsenhet for rus.

Enheten gir tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til personer over 18 år med rusmiddelmisbruk og

avhengighetsproblemer. Sterk fokus på utnyttelse av dagslys i omforming av eksisterende delen samt et skjermet uterom i form av en ny tre veranda.

 

Tiltakshaver: Nordlandssykehuset HF
Bruttoareal: 700 m2
Bygging: 2011-2012
Prosjektansvarlig: Sivilarkitekt MNAL Richard Barriteau
Medarbeidere: Stian Ramseng, Blanca Murcia