Korttidsenhet rus, Nordlandsykehuset

Ombygging ag renovering av en tidligere psykiatrisk sengepost til en moderne kortidsenhet for rus.

11.06.202108:13 Viktor Håkonsen

Enheten gir tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til personer over 18 år med rusmiddelmisbruk og

avhengighetsproblemer. Sterk fokus på utnyttelse av dagslys i omforming av eksisterende delen samt et skjermet uterom i form av en ny tre veranda.

 

Tiltakshaver: Nordlandssykehuset HF
Bruttoareal: 700 m2
Bygging: 2011-2012
Prosjektansvarlig: Sivilarkitekt MNAL Richard Barriteau
Medarbeidere: Stian Ramseng, Blanca Murcia