Solliveien 17

Enebolig med sol og bioenergi som oppvarmingssystem.

Generelt bruk av miljøvennlig materialer.

Utnyttelse av passiv solenergi i form av store vindusflater møt øst og sør. Små og få vinduer mot nord.

Oppvarmet vann fra solfangere på tak benyttes til forbruksvann og til gulvvarme.

Vannmagasin i kjeller lagrer soloppvarmet vann. Magasinet får også varmetilskudd fra vedovn.

Tiltakshaver: Astrid Nygård & Johnny Kristensen 
Bruttoareal: 225 m2 
Bygging: 1998
Prosjektansvarlig: Sivilarkitekt MNAL Johnny Kristensen